NIDNJurusanNama dan GelarNIPPangkatGolonganJabatan Fungsional
20125907MatematikaProf. Drs. I Made Tirta, M.Sc., Ph.D.195912201985031002Pembina Utama MadyaIV dGuru Besar
8016111MatematikaProf. Drs. Kusno, DEA., Ph.D.196101081986021001Pembina UtamaIV eGuru Besar
1086016FisikaProf. Drs. Agus Subekti, M.Sc., Ph.D.196008011984031002Pembina Utama MadyaIV dGuru Besar
22105504BiologiProf. Dr. Bambang Sugiharto, M.AgrSc.195510221982121001Pembina UtamaIV eGuru Besar
0025127002KimiaProf. Dr. Anak Agung Istri Ratnadewi, S.Si., M.Si.197012251997022001PembinaIV aGuru Besar
0003056808BiologiProf. Dr. Kahar Muzakhar, S.Si.196805031994011001PembinaIV aGuru Besar
0013097503BiologiProf. Dr. rer.nat. Kartika Senjarini, S.Si., M.Si.197509132000032001PembinaIV aGuru Besar